:

Laatu

Palvelumme vastaavat vaatimuksia. Olemme asiakasystävällisiä. Pidämme kiinni laadusta ja määräajoista. Tämän vuoksi olemme kehittäneet ja ottaneet käyttöön kansainvälisten standardien ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 mukaisen integroidun hallintajärjestelmän.

Ympäristöystävällinen toiminta on eräs keskeisistä intresseistämme ja pitkäkestoisen liiketoiminnan ehdoton edellytys.

Laatu- ja ympäristöpolitiikka (viite)

Laadunhallintajärjestelmän sertifikaatti (viite)

Ympäristönhallintajärjestelmän sertifikaatti (viite)


Pidämme työpaikan ja -ympäristön kunnossa 5S-järjestelmän avulla, jota kaikkien työntekijöiden on noudatettava. Siten saavutamme suuremman tehokkuuden ja laadun, vähennämme koneiden seisokkiaikoja, käytämme paremmin hyväksi varastoalueita ja varmistamme työturvallisuuden.


: