:

Tolliteenused

Omame pikaajalist kogemust kolmandate riikide kaubavoogude haldamisel.

Maksu- ja Tolliamet on väljastanud meile oma klientide paremaks teenindamiseks järgmised load ja erisertifikaadid:
 • Volitatud kaubasaatja/-saaja luba
 • Lihtsustatud tollivormistuse luba
 • AEOF (Authorised Economic Operator Full) sertifikaat

Tolliterminali ja tollilao teenus

 • Kauba vastuvõtt
- kauba koguste ja kvaliteedi kontroll
- alustele paigutamine
 • Kauba hoiustamine
- lühi- ja pikaajaline hoiustamine
 • Lisaväärtusteenused
- komplekteerimine, sorteerimine, kaalumine
- märgistuste, plommide, etikettide kinnitamine või eemaldamine
- kauba pildistamine, kaubast proovide ja näidiste võtmine
 • VMI (Vendor Managed Inventory) lahendus

Tolliagentuuri teenus

 • Dokumentide vormistamine
- Impordi ja ekspordi deklaratsioonid
- Transiitdokumendid
- Päritolu sertifikaatide vormistamine
 • Transiitvedude garanteerimine
 • Intrastati aruannete koostamine ja esitamine Statistikaametile
 • Riiklike maksude garanteerimine


: