:

Esittely

Olemme kehittäneet ja juurruttaneet kansainvälisiä ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 -standardeja noudattavan integroidun johtamisjärjestelmän.

Olemme omistautuneet jatkuvasti prosessien tehokkaammaksi muuttamiseen, teknologioiden kehittämiseen ja työntekijöiden ja eturyhmien informoimiseen ympäristöystävällisistä ratkaisuista, jotka auttavat vähentämään ympäristöön kohdistuvaa kielteistä vaikutusta.

Ympäristöä säästävä toiminta on yksi tärkeimmistä intresseistämme ja pitkäaikaisen liiketoiminnan ehdoton ennakkovaatimus.

Tärkeimmät laatu- ja ympäristöalan periaatteemme ovat seuraavat:

 • Varmistaa asiakkaiden ja eturyhmien vaatimusten ja tarpeiden huomioon ottaminen;
 • Varmistaa laatu ja määräaikaisuus sekä kaikkien asiakkaalle annettujen lupausten täyttäminen töitä suoritettaessa;
 • Toimia voimassaolevien lakien, asetusten ja standardien vaatimusten mukaisesti. Tehdä yhteistyötä viranomaisten ja muiden organisaatioiden kanssa luonnonvarojen ja ympäristön suojelemiseksi;
 • Kehittää yrityksen työntekijöiden taitoja ja kohottaa heidän tietoisuuttaan koulutusprosessin avulla;
 • Lisätä jatkuvasti yrityksen tehokkuutta nykyaikaisten johtamis- ja suunnittelumenetelmien avulla;
 • Varmistaa johtamisjärjestelmän toimivuus ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 -standardien vaatimusten mukaisesti. Johtamisjärjestelmän ja asianmukaisten prosessien jatkuva parantaminen;
 • Varmistaa ympäristöystävällisyys sekä toimistossa että varastossa;
 • Vähentää jätteen syntyä sekä ilman, veden ja maaperän saastumista. Varmistaa omien jätteiden käsittely ympäristölle ja ihmisille turvallisella tavalla;
 • Informoida kaikkia työntekijöitä ja aliurakoitsijoita näiden toiminnasta seuraavasta mahdollisesta ympäristövaikutuksesta ja meidän laatu- ja ympäristöpolitiikkamme vaatimuksista.

Suunnat

Energiansäästöä olemme saavuttaneet kolmella tavalla, jotka ovat energiahäviön vähentäminen, käyttötavan suuntaaminen ja työprosesseissa tarvittavan energiankulutuksen vähentäminen uusiutuvan energian käytöllä.

Jätteiden lajittelu

Lajittelemme toiminnastamme aiheutuvat jätteet ja suuntaamme ne kierrätykseen.

 • Vuonna 2014 lajitellusta jätteestä 74 % meni kierrätykseen
 • Vuonna 2015 lajitellusta jätteestä 81 % meni kierrätykseen
 • Vuonna 2016 lajitellusta jätteestä 83,9 % meni kierrätykseen
 • Vuonna 2017 lajitellusta jätteestä 81 % meni kierrätykseen
 • Vuonna 2018 lajitellusta jätteestä 72,3 % meni kierrätykseen

Uusiutuva energia

Vuoden 2014 huhtikuussa käynnistimme Välja teen logistiikkakeskuksen aurinkokennopuiston, joka teho on 82 kW. Kuukausille jaettuna vuoden keskimääräinen energiantuotanto on  6500 – 6700 kWh. Tuotettu energia on n. 10 % logistiikkakeskuksen vuositarpeesta.

Vuodenajasta riippuen (auringon korkeudesta/kulmasta), enimmäistuottavuus saavutetaan aikavälillä 11.00-14.00, joka tällä hetkellä käsittää 99 % logistiikkakeskuksen energiantarpeesta.

Tuotetun uusiutuvan energian käytöllä vältämme vuodessa noin 80 tonnin CO2:tä pääsyn ilmakehään.

Tehokkaat ratkaisut

Erillinen lastausalue

Lämmön- ja kylmänhukkien aiheutumisen välttämiseksi olemme erottaneet korkeavaraston lastausalueesta. Molemmat alueet ovat erikseen lämmitettäviä ja niiden lämpötila on säädeltävissä.

Valaistus

95 % valaistuksesta toimii liiketunnistimilla. Hyllyjen välit on jaettu kolmeen vyöhykkeeseen. Valaisimina on käytetty loisteputki- tai LED-lamppuja.

Varaston paremman valaistuksen vuoksi käytämme läpinäkyviä kattoluukkuja. Päivänvalon käyttö takaa pienemmän sähköenergian käytön.


Kuljetus

Kuljetuskierrosten suunnittelun avulla vähennämme turhia ajoja. Tavarankuljetus tapahtuu tietyille alueille ja määrättyinä aikoina.

Osallistaminen

Työntekijät

Kaikki uudet työntekijät saavat laatu- ja ympäristöalan koulutuksen, jossa esitellään yrityksen laatu- ja ympäristöpolitiikkaa ja sitä, miksi vihreä maailmankatsomus on yritykselle tärkeää ja kuinka jätteet lajitellaan.

Jokaisella työntekijällä on oikeus tehdä aloitteita parannustoiminnoista järjestelmän ja työprosessien kehittämiseksi.

Tarkastamme prosessit säännöllisesti ja otamme käyttöön kehitysmenetelmiä. Johto asettaa mitattavissa olevat laatu- ja ympäristötavoitteet, jotka vastaavat kyseisiä politiikkoja ja ottavat huomioon sekä yrityksen että asiakkaiden tämän hetken ja tulevaisuuden tarpeet, samoin yrityksen prosessit ja yleiset strategiset tavoitteet. Laatu- ja ympäristötavoitteet on asetettu tietyksi ajanjaksoksi ja esitetty määrällisessä muodossa BCS-tuloskortissa.


Tiedottaminen

Olemme välittäneet ympäristötietoisen ajattelutavan propagoimista työntekijöillemme, asiakkaillemme ja kumppaneillemme. Esiinnymme seminaareissa ja kutsumme ihmisiä tutustumaan varaston ratkaisuihin.

Vuonna 2016 tuotettu energia


Vuonna 2015  tuotettu energia

Vuoden ympäristöystävällinen yritys 2014 

Logistika Plussalle myönnettiin 29.1.2015 “VUODEN YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN YRITYS 2014“ -palkinto ympäristöjohtamisen kategoriassa.


Viron ympäristöministeriö ja ympäristöinvestointikeskus palkitsevat ympäristöystävällisiä yrityksiä ja antavat tunnustusta ympäristöystävällisistä toimista. Ympäristöministeri Mati Raidma ojensi palkinnon Logistika Plussan pääjohtaja Toomas Orutarille.


Saadun tunnustuksen pohjalta voidaan todeta, että Logistika Pluss on oikealla tiellä ja ympäristötietoisuumme ansiosta voimme tarjota asiakkaille entistä laadukkaampia palveluja.


Kiitämme asiakkaitamme menestyksekkäästä yhteistyöstä. Kiitämme myös Logistika Plussan henkilökuntaa, joka on auttanut meitä panemaan täytäntöön tehokkaita ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja.

Logistika Plussan galleria

: