:

Kvaliteet

Meie teenused vastavad nõuetele. Oleme kliendisõbralikud. Hoiame kvaliteeti. Peame tähtaegadest kinni. Selleks oleme välja töötanud ja juurutanud rahvusvahelisi standardeid ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 järgiva integreeritud juhtimissüsteemi.
Keskkonnahoidlik tegevus on üks meie põhihuve ja pikaajalise äritegevuse vältimatu eeltingimus.

Kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika (viide)
Kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaat (viide)
Keskkonnajuhtimise süsteemi sertifikaat (viide)

Tagamaks töökohtade ja töökeskkonna korrashoidu kasutame 5S süsteemi. Seda peavad järgima kõik töötajad. Nii saavutame kõrgema efektiivsuse ja kvaliteedi, vähendame masinate seisakuaegu, kasutame paremini ladustusalasid ja tagame tööohutuse.
: